Arrow
Arrow
Slider

Računovodstvene usluge

U okviru računovodstvenih usluga vode se osnovne i pomoćne poslovne knjige temeljem zaprimljene vjerodostojne dokumentacije. Izrađuje se obračun PDV-a i ostalih posebnih poreza, te godišnji obavezni financijski izvještaji.

Usluge obračuna plaća

Izrađuje se obračun plaća za svakog zaposlenika i sve evidencije vezane uz obračun plaća, izrada naloga za isplatu plaće, predaja izvještaja u poreznu upravu.

Savjetodavne usluge

Upute i savjeti zaposlenim djelatnicima o načinu rada na računovodstvenim poslovima i ostala neophodna pomoć pri vođenju poslovnih knjiga na sustavu naručitelja. Savjetujemo kod donošenja poslovnih odluka koje se baziraju na računovodstvenim informacijama.

Usluge izvršavanja plaćanja

Izrada i predaja naloga za plaćanje u okviru ugovorenih ovlasti preko internet servisa banke.

Administrativne usluge

Pružamo usluge prijava i odjava za HZZO i HZMO, prijema pošte za klijente, i ostale usluge po dogovoru.

Izrada INOK izvještaja

Obračun nedospjelih i dospjelih kamata za primljene i dane inozemne kredite i depozite, kontrola primljenih uplata i plaćanja i usklada s knjigovodstvenim stanjem, te izrada i slanje izvještaja u HNB u zakonskim rokovima.

Usluge najma računovodstvenih aplikacija

Za klijente koji žele direktan uvid u konto kartice financijskog knjigovodstva, kupaca i dobavljača, bruto bilancu, nenaplaćena potraživanja i dospjele obveze, nudimo najam aplikacije financijskog knjigovodstva. Klijenti koji žele samostalno obavljati knjiženje mogu uslugu najma ugovoriti s našim partnerom Sand plus d.o.o., vlasnikom aplikacije financijskog knjigovodstva.

Računovodstvo Marinović d.o.o. HR-10000 Zagreb, Predovečka 15

+385 1 3639 537 Mob: 099 3639 537 , e-mail adresa: rtmarinovic@inet.hr